Marcos

Guru IT

Zdezydowanie większe pojęcie o HTTP niż budowie silnika 😉